Over autisme

Over autisme

Ongeveer 190.000 mensen in Nederland hebben autisme. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt. Dit heeft voordelen maar ook nadelen. Mensen met autisme zijn goudeerlijk en hebben veel oog voor detail, maar ze hebben ook moeite met sociale interacties en kunnen details moeilijk verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor zijn ze eigenlijk de hele dag aan het puzzelen. Analytisch zijn ze sterk en ze werken hard. Vaak hebben ze een beperkt aantal interesses of activiteiten, maar hier gaan ze wel helemaal in op.

Autisme Spectrum Stoornissen
Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende groepen stoornissen binnen het autismespectrum: het klassiek autisme, het syndroom van Asperger, de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven (PDD-NOS), het Rett syndroom en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. In het nieuwe handboek voor psychiaters, DSM-5, wordt er echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de 5 eerder genoemde stoornissen, maar worden ze allemaal Autisme Spectrum Stoornissen genoemd (ASS). De term 'spectrum' geeft hierbij duidelijk aan dat autisme er in heel veel verschillende soorten is. Iedereen met autisme is anders en verdient daarom een behandeling op maat.