Leren | Wonen | Werken

Leren | Wonen | Werken

Onderwijs - Matrix Lyceum 
Passend onderwijs is, in het bijzonder voor jongeren met autisme met een gemiddeld tot hoog (havo/vwo) niveau, slecht tot niet beschikbaar. Vaak hebben onderwijsinstellingen te weinig kennis en mogelijkheden om deze kinderen een passende leerplek te bieden.

Autisme Campus is mede initiator van een havo/vwo school voor jongeren met autisme: het Matrix Lyceum in Drachten. Dit is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. Ga naar de website van het Matrix Lyceum voor meer informatie of aanmelding.

Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 16 januari 2018
Klik hier voor artikel in Friesch Dagblad van 2 september 2017
Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 24 juli 2017Werken en leren - Campus@Wurk
Passend onderwijs voor deze doelgroep is niet alleen in het voortgezet onderwijs een probleem, ook in het mbo/hbo lopen leerlingen tegen problemen aan.
Per 1 oktober 2018 is de stichting Autisme Campus gestart met Campus@Wurk: een project voor verbinding tussen bedrijfsleven/vacatures op het gebied van ICT en studenten met autisme.
Het initiatief wordt met een subsidie ondersteund door de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de DDFK-gemeenten en de Provincie Fryslân. 

Lees hier meer over de opzet van Campus@wurk


Werken en dagbesteding - Scauting

Met een diploma op zak door naar passend werk is nog niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met ASS. De grote uitdaging is dat ASS’ers niet overprikkeld en overvraagd raken, maar wel werk doen op hun niveau. Inpakwerk of sorteren is niet passend voor iemand met een HBO werk- en denkniveau. De Autisme Campus wil begeleiden naar passend werk en ook werk bieden op de campus zelf. ICT is een logische invulling, maar het kan ook in de sfeer van administratie, (web)winkel, horeca (theetuin en catering) en logistiek. Per 2 januari 2018 is Scauting gestart met dagbesteding in Burgum. Voor meer informatie http://www.scauting.nl


Wonen
Vaak hebben mensen met autisme hun leven lang ondersteuning nodig. Voor jongeren/jongvolwassenen met autisme is het meestal een zoektocht om een passende woonvorm te vinden. De stichting heeft als ambitie een woonvorm met 24-uursbegeleiding voor jongeren en appartementen met begeleiding. 
Op de Campus kunnen jongeren/jongvolwassenen met Autisme Spectrum Stoornis zelfstandig in een eigen appartement gaan wonen. De appartementen worden van alle gemakken voorzien zodat bewoners in voldoende comfort kunnen wonen. Er komen gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners gezamenlijk kunnen eten of recreëren. Doel is voorbereiden op het zelfstandig wonen buiten de campus.


Expertisecentrum
De Autisme Campus is een kennis- en expertisecentrum voor jongeren, ouders, bedrijven, scholen en hulpverleners.
We geven onder andere workshops, lezingen en trainingen op maat in samenwerking met experts voor verschillende doelgroepen. Vraag gerust naar de mogelijkheden via het contactformulier.