Welkom

Het doel van de stichting Autisme Campus is om een campus op te richten die ondersteuning biedt bij de life-events leren, wonen en werken, zodat de jongeren op deze campus -en daarna- een gelukkig, zinvol en uitdagend leven kunnen leiden.

De stichting Autisme Campus (oktober 2015) is een initiatief van ouders met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij merken dat het moeilijk is om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen voor hun kinderen te vinden. Het gaat om jongeren met veel talenten die in het dagelijks leven toch tegen beperkingen aanlopen, met name omdat er in het onderwijs (te) weinig kennis is over autisme en ze op de meeste woon- en werklocaties niet tot hun recht komen. Bij de op te richten Campus denkt de stichting aan een terrein waar bewoners, begeleiders en docenten een combinatie vinden van wonen, werken en leren. Tevens fungeert de Campus als het expertisecentrum autisme van Friesland. 
De stichting zoekt samenwerking met andere professionele partijen om haar doelen te realiseren.

Levensbrede aanpak
De stichting kiest voor een levensbrede aanpak.
In een levensbrede aanpak staan de hulpvraag en situatie van een persoon met autisme centraal. Geen standaardoplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etc.) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan.

Kijk bij 'Autismeweek 2021' voor gegevens over de 'Van punt naar pun wandeling' in Burgum op 27 maart 2021!
 
Welkom