Campus@Wurk

Campus@Wurk

Informatieavond Campus@Wurk

 Lees hier de terugblik van de succesvolle informatieavond van 27 juni!
Doel van Campus@Wurk is het koppelen van ASS-talenten aan bijvoorbeeld ICT-banen en ze van daaruit op innovatieve wijze trainen/scholen met als resultaat dat ze kunnen voorzien in een behoefte op de Friese arbeidsmarkt.


Door ons breed netwerk kunnen we ASS-talenten met een gemiddelde tot hoge intelligentie snel koppelen aan een bedrijf en vanuit die koppeling een (onderwijs)plan opstellen. Vervolgens kan er zowel op onze locatie als op school of bij het bedrijf gewerkt worden aan werknemersvaardigheden, onderwijs of bedrijfsspecifieke vaardigheden. Tegelijkertijd wordt er bij het bedrijf door middel van voorlichting en workshops gewerkt aan autismevriendelijkheid in het bedrijf!

Voor talenten met ASS

Loop je vast bij het vinden of behouden van een stageplek of werkplek? Heb je hierbij hulp nodig vanwege je autisme? Wellicht biedt Campus@Wurk uitkomst voor jou.
Basisvoorwaarden:

  • je hebt de diagnose ASS en dat mag je toekomstige stagebedrijf of werkgever weten;
  • je hebt een gemiddelde tot hoge intelligentie;
  • je bent gemotiveerd om (weer) aan het werk te gaan;
  • je kunt zelfstandig reizen;
  • je woont, werkt of volgt een opleiding in Fryslân.

Financiering kan mogelijk plaatsvinden vanuit de opleiding, de gemeente, de werkgever of door eigen bijdrage. Afhankelijk van het traject.

Onderwijs

In samenwerking met onderwijsinstellingen wordt er gezocht naar innovatieve vormen van onderwijs die we kunnen inzetten om de goede koppeling tussen ASS-talent en bedrijf te maken. Onderwijs kan gevolgd worden op reguliere onderwijsinstellingen of op de Campus.

Voor werkgevers

Wilt u als bedrijf weten hoe u beter om kunt gaan met uw werknemers met autisme? Wilt u iemand met autisme een stage- of werkplek aanbieden?
Campus@Wurk is er voor werkgevers die mensen met ASS in dienst (willen) hebben en biedt o.a.:

  • coaching bij stagebegeleiding;
  • coaching aan leidinggevende en collega’s;
  • gericht zoeken naar speciale talenten op de arbeidsmarkt;
  • afstemming scholing en werknemersvaardigheden van ASS-talent met uw bedrijf;
  • autismevriendelijker’ maken van uw bedrijf/bedrijfsvoering.

Het project

Campus@Wurk is een project van de Autisme Campus: een project voor verbinding tussen bedrijfsleven/vacatures in Fryslân met studenten en pas afgestudeerden met autisme.

Het initiatief wordt met een subsidie ondersteund door de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de DDFK-gemeenten en de Provincie Fryslân.

RENÉ - FICTIEVE CASUS

René is 20 jaar en woont bij zijn ouders. Hij heeft een eigen kamer, waar hij zich graag terugtrekt. Hij is dol op gamen en heeft zichzelf met behulp van internet een vorm van programmeren eigen gemaakt. Hij zou heel graag, net als zijn oudere broer, werken en ergens anders wonen. Maar dan moet hij wel eerst een baan hebben en geld verdienen. Tot nu toe lukt dat niet. Lees hier de hele casus.

Geïnteresseerd?

Wil je deelnemen aan dit project, als talent met ASS, als onderwijsinstelling of als werkgever? Wil je meer informatie, heb je vragen of opmerkingen? Klik hier voor de brochure of neem gerust contact op met de Autisme Campus:
E: info@autismecampus.nl 
T: 06 20005031 (Kirsten Adema)