Campus@Wurk

Campus@Wurk

Doel van de Campus@Wurk is het koppelen van ASS-talenten aan ICT-banen en ze van daaruit op innovatieve wijze trainen/scholen met als resultaat dat ze kunnen voorzien in een behoefte op de Friese arbeidsmarkt. 
 
Per 1 oktober 2018 start de Stichting Autisme Campus met Campus@Wurk: een project voor verbinding tussen bedrijfsleven/vacatures op het gebied van ICT en studenten met autisme.
Het initiatief wordt met een subsidie ondersteund door de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de DDFK-gemeenten en de Provincie Fryslân. 

 
RENÉ - FICTIEVE CASUS
René is 20 jaar en woont bij zijn ouders. Hij heeft een eigen kamer, waar hij zich graag terugtrekt. Hij is dol op gamen en heeft zichzelf met behulp van internet een vorm van programmeren eigen gemaakt. Hij zou heel graag, net als zijn oudere broer, werken en ergens anders wonen. Maar dan moet hij wel eerst een baan hebben en geld verdienen. Tot nu toe lukt dat niet.

René volgt een opleiding ICT-beheerder niveau 3 bij een ROC maar is vaak afwezig. De klas waar hij in zit is groot en druk. René kan zich dan niet concentreren. Het werken in projectgroepen vindt hij lastig. De opdrachten die hij moet doen voor burgerschap passen niet bij hem. Hij verzuimt veel. Daardoor haalt hij zijn examens niet en moet nu terug naar niveau 2. Eigenlijk zou hij heel goed een opleiding op niveau 4 kunnen doen, maar ook in het voortgezet onderwijs had hij het moeilijk waardoor hij niet de juiste vooropleiding heeft.

Het ROC is erop gericht dat René zijn volledige diploma haalt en probeert hem zo goed mogelijk te begeleiden om alle onderdelen te halen. Als dat niet lukt zit er niets anders op dan een niveau lager te proberen. Maar eigenlijk loopt René dan tegen dezelfde problemen aan: ook hier is de klas druk, moet hij in groepjes werken en sociale projecten doen. Omdat René erg gemotiveerd is om een vak te leren en een baan te vinden, én omdat hij aantoonbaar interesse heeft in ICT, komt hij in aanmerking voor een traject bij Campus@Wurk. 

Hij is nu regelmatig op de Campus te vinden. Hier is een traject met hem opgesteld: werkervaring opdoen in een bedrijf, opleidingsmodules volgen (deels op afstand) bij een ROC, en begeleiding naar werk op de Campus. 

Hij volgt een paar ICT-modules bij het ROC, maar alleen die, welke hij nodig heeft voor zijn werk bij het ICT-bedrijf. Hij mag 2 keer 4 uur in de week meelopen in het ICT-bedrijf, zodat hij kan laten zien dat hij gemotiveerd is en voldoende capaciteiten heeft om het gevraagde werk te kunnen doen. Als dat bevalt, worden de uren uitgebreid. Op de Campus werkt hij zelfstandig aan zijn huiswerk. Daar wordt hij ook begeleid in zijn sociale vaardigheden en zijn voorbereiding op werk. Met andere Campus studenten wisselt hij ervaringen uit en samen trainen ze het samenwerken. Doel is dat hij na 1 jaar voldoende heeft geleerd om betaald werk te kunnen doen bij het ICT-bedrijf. Afspraak met het bedrijf is dat hij – zodra hij werk verricht – daar ook voor betaald krijgt, als een vorm van stagevergoeding. René hoopt dat hij na dat jaar dan ook op de Campus kan wonen.

René heeft het naar zijn zin met zijn medestudenten op de Campus:
Johan – 26 jaar – helemaal uitgevallen uit het onderwijs – volgt module JavaScript en werkt al deels bij een ICT-bedrijf. Hij is drie keer in de week een paar uur op de Campus.
Daniëlle – 21 jaar – heeft de opleiding ICT niveau 2 gehaald, maar komt niet aan het werk. Ze volgt nu bij de Campus nog onderdelen van niveau 4 en doet werkervaring op in een bedrijf.
Dirk-Jan – 25 jaar – zit in de dagbesteding, maar vanwege zijn capaciteiten en interesses volgt hij nu binnen de Campus een online opleiding. Er wordt nog voor hem gezocht naar een bedrijf waar hij kan werken, maar hij kan inmiddels zijn kennis ook inzetten voor de Campus.
Copyrights © 2019 All Rights Reserved by Autisme Campus