Welkom

Het doel van de stichting Autisme Campus is om een campus op te richten die ondersteuning biedt bij de life-events leren, wonen en werken zodat de jongeren op deze campus en daarna een gelukkig, zinvol en uitdagend leven kunnen leiden.

De stichting Autisme Campus (oktober 2015) is een initiatief van ouders met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij merken dat het moeilijk is om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen voor hun kinderen te vinden. Het gaat om jongeren met veel talenten die in het dagelijks leven toch tegen beperkingen aanlopen, met name omdat er in het onderwijs (te) weinig kennis is over autisme en ze op de meeste woon- en werklocaties niet tot hun recht komen. Bij de op te richten Campus denkt de stichting aan een terrein waar bewoners, begeleiders en docenten een combinatie vinden van wonen, werken en leren. Tevens fungeert de Campus als het expertisecentrum autisme van Friesland. 
De stichting zoekt samenwerking met andere professionele partijen om haar doelen te realiseren.

Levensbrede aanpak
De stichting kiest voor een levensbrede aanpak.
In een levens brede aanpak staan de hulpvraag en situatie van een persoon met autisme centraal. Geen standaardoplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etc.) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan. 

Leren, werken en wonen

Onderwijs - Matrix Lyceum 
Passend onderwijs is, in het bijzonder voor jongeren met autisme met een gemiddeld tot hoog (HAVO/VWO) niveau, slecht tot niet beschikbaar. Vaak hebben onderwijsinstellingen te weinig kennis en mogelijkheden om deze kinderen een passende leerplek te bieden.
Autisme Campus is mede initiator van een havo/vwo school voor jongeren met autisme: 
het Matrix Lyceum (havo/vwo) in Drachten. Er is in oktober 2017 gestart met een kleine groep van 7 leerlingen, maar vanaf begin 2018 kunnen nieuwe leerlingen worden aangemeld. Op dit moment is dit de enige voorziening in zijn soort in Noord-Nederland.


Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 16 januari 2018
Klik hier voor artikel in Friesch Dagblad van 2 september 2017
Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 24 juli 2017Werken en leren - Campus@Wurk
Passend onderwijs voor deze doelgroep is niet alleen in het voortgezet onderwijs een probleem, ook in het mbo/hbo lopen leerlingen tegen problemen aan.
Per 1 oktober 2018 start de stichting Autisme Campus met Campus@Wurk: een project voor verbinding tussen bedrijfsleven/vacatures op het gebied van ICT en studenten met autisme.
Het initiatief wordt met een subsidie ondersteund door de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de DDFK gemeenten en de Provincie Fryslân. 

 
Lees hier meer over de opzet van Campus@wurk


Werken en dagbesteding - Scauting
Met een diploma op zak door naar passend werk is nog niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met ASS. De grote uitdaging is dat ASS’ers niet overprikkeld en overvraagd raken, maar wel werk doen op hun niveau. Inpakwerk of sorteren is niet passend voor iemand met een HBO werk en denkniveau. De Autisme Campus wil begeleiden naar passend werk en ook werk bieden op de campus zelf. ICT is een logische invulling, maar het kan ook in de sfeer van administratie, (web)winkel, horeca (theetuin en catering) en logistiek. Per 2 januari 2018 is Scauting gestart met dagbesteding in Burgum. Voor meer informatie http://www.scauting.nl

 


Wonen
Vaak hebben mensen met autisme hun leven lang ondersteuning nodig. Voor jeugd en volwassenen met autisme is het meestal een zoektocht om een passende woonvorm te vinden. De stichting heeft als ambitie een woonvorm met 24-uurs begeleiding voor jongeren en appartementen met begeleiding. 
Op de Campus kunnen jongeren/jong volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis zelfstandig in een eigen appartement gaan wonen. De appartementen worden van alle gemakken voorzien zodat bewoners in voldoende comfort kunnen wonen. Er komen gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners gezamenlijk kunnen eten of kunnen recreëren. Doel is voorbereiden op het zelfstandig wonen buiten de campus.


Expertisecentrum
De Autisme Campus is een kennis- en expertisecentrum voor jongeren, ouders, bedrijven, scholen en hulpverleners.
We geven onder andere workshops, lezingen en trainingen op maat in samenwerking met experts voor verschillende doelgroepen. Vraag gerust naar de mogelijkheden via het contactformulier.


 

Campus@Wurk

Doel van de Campus@Wurk is het koppelen van ASS Talenten aan ICT-banen en ze van daaruit op innovatieve wijze trainen/scholen met als resultaat dat ze kunnen voorzien in een behoefte op de Friese arbeidsmarkt. 
 
Per 1 oktober 2018 start de Stichting Autisme Campus met Campus@Wurk: een project voor verbinding tussen bedrijfsleven/vacatures op het gebied van ICT en studenten met autisme.
Het initiatief wordt met een subsidie ondersteund door de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de DDFK gemeenten en de Provincie Fryslân. 

 

 

René - Fictieve casus

René is 20 jaar en woont bij zijn ouders. Hij heeft een eigen kamer, waar hij zich graag terugtrekt. Hij is dol op gamen en heeft zichzelf met behulp van internet een vorm van programmeren eigen gemaakt. Hij zou heel graag, net als zijn oudere broer, werken en ergens anders wonen. Maar dan moet hij wel eerst een baan hebben en geld verdienen. Tot nu toe lukt dat niet.

René volgt een opleiding ICT beheerder niveau 3 bij een ROC maar is vaak afwezig. De klas waar hij in zit is groot en druk. René kan zich dan niet concentreren. Het werken in projectgroepen vindt ie lastig. De opdrachten die hij moet doen voor burgerschap passen niet bij hem. Hij verzuimt veel. Daardoor haalt hij zijn examens niet en moet nu terug naar niveau 2. Eigenlijk zou hij heel goed een opleiding op niveau 4 kunnen doen, maar ook in het voortgezet onderwijs had hij het moeilijk waardoor hij niet de juiste vooropleiding heeft.

Het ROC is erop gericht dat René zijn volledige diploma haalt en probeert hem zo goed mogelijk te begeleiden om alle onderdelen te halen. Als dat niet lukt zit er niets anders op dan een niveau lager te proberen. Maar eigenlijk loopt René dan tegen dezelfde problemen aan: ook hier is de klas druk, moet hij in groepjes werken en sociale projecten doen. Omdat René erg gemotiveerd is om een vak te leren en een baan te vinden, én omdat hij aantoonbaar interesse heeft in ICT, komt hij in aanmerking voor een traject bij Campus@Wurk. 

Hij is nu regelmatig op de campus te vinden. Hier is een traject met hem opgesteld: werkervaring opdoen in een bedrijf, opleidingsmodules volgen (deels op afstand) bij een ROC, en begeleiding naar werk op de campus. 

Hij volgt een paar ICT-modules bij het ROC, maar alleen die hij nodig heeft voor zijn werk bij het ICT bedrijf. Hij mag 2 keer 4 uur in de week meelopen in het ICT-bedrijf, zodat hij kan laten zien dat hij gemotiveerd is en voldoende capaciteiten heeft om het gevraagde werk te kunnen doen. Als dat bevalt, worden de uren uitgebreid. Op de campus werkt hij zelfstandig aan zijn huiswerk. Daar wordt hij ook begeleid in zijn sociale vaardigheden en zijn voorbereiding op werk. Met andere campus studenten wisselt hij ervaringen uit en trainen ze in het samenwerken. Doel is dat hij na 1 jaar voldoende heeft geleerd om betaald werk te kunnen doen bij het ICT-bedrijf. Afspraak met het bedrijf is dat hij – zodra hij werk verricht – daar ook voor betaald krijgt, als een vorm van stagevergoeding. René hoopt dat hij na dat jaar dan ook op de Campus kan wonen.

René heeft het naar de zin met zijn mede campus-studenten:
Johan – 26 jaar – helemaal uitgevallen uit het onderwijs – volgt module Java script en werkt al deels bij een IT bedrijf. Hij is drie keer in de week een paar uur op de campus.
Daniëlle – 21 jaar – heeft de opleiding ICT niveau 2 gehaald, maar komt niet aan het werk. Ze volgt nu bij via de campus nog onderdelen van niveau 4 en doet werkervaring op in een bedrijf.
Dirk-Jan – 25 jaar – zit in de dagbesteding, maar vanwege zijn capaciteiten en interesses, volgt hij nu binnen de campus een on-line opleiding. Er wordt nog voor hem gezocht naar een bedrijf waar hij kan werken, maar hij kan inmiddels zijn kennis ook inzetten voor de campus.

Workshops en lezingen

Meer weten over autisme?
Wij geven workshops, lezingen en trainingen op maat met een team van gedreven experts.
Voor iedereen die geïnteresseerd is in autisme, zowel professioneel als particulier.
Hieronder alvast een greep uit mogelijkheden.
Neem gerust contact op voor een lezing, workshop of training op maat!Autisme BelevingsCircuit
Hoe is het om autisme te hebben?
Tijdens de workshop ga je voelen, ruiken, proeven, horen en zien hoe dat anders in zijn werk kan gaan bij mensen met autisme.
Laat je misleiden door je zintuigen, ontdek wat kan en niet kan.
In de workshop leer je meer over wat autisme is en krijg je meer begrip voor autisme.‚Äč

In 10 opdrachten naar autismevriendelijker
Via tien korte opdrachten brengt dit ABCircuit je in de gevoelswereld van autisme.
Elke opdracht in dit parcours probeert je een autistische ervaring te laten opdoen, steeds gekoppeld aan een tip voor autismevriendelijkheid.

De workshop wordt regelmatig gegeven door de Autisme Campus in Burgum. De geplande data zijn:
woensdag 27 maart 2019
- woensdag 17 april 2019
Aanmelden kan door te mailen naar info@autismecampus.nl.
De workshop AutismeBelevingsCircuit geven we ook op locatie. Geschikt voor bijvoorbeeld teamdagen of studiedagen.

Klik voor informatie op Brochure Autisme BelevingsCircuit


Studeren met autisme op MBO/HBO
Een groot deel van de studenten met autisme stopt voortijdig met de studie. Daarmee gaat ook veel talent verloren!
Vaak beheersen deze studenten de studiestof prima, maar lopen zij vast op ‘vorm’: samenwerken in projectgroepen kost relatief veel energie, grote klassen zijn lastig, een stageplek vinden of vasthouden lukt niet of het afstudeerproject duurt eindeloos lang…
Meer kennis op het MBO/HBO over autisme geeft meer handvatten om deze studenten binnenboord te houden. Daar hebben zowel studenten met autisme, medestudenten én het onderwijzend personeel baat bij!

In een workshop autisme gaat u actief aan de slag met autisme. In een dagdeel leert u meer over wat autisme is, gaat u aan de slag met bv. Autastica of het Autisme BelevingsCircuit en krijgt u handvatten voor de praktijk.
De lezingen die we aanbieden kunnen variëren van een korte lunchlezing tot een interactieve avondvullende lezing.
Daarnaast kunnen we trainingen op maat verzorgen.

Klik voor informatie op Brochure Studeren met autisme op HBO/MBO

Bestuur stichting

De Autisme Campus is een initiatief van ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij merken dat het bijzonder moeilijk is om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen voor hun kinderen te vinden. Op de meeste scholen is er niet voldoende kennis over autisme en op de meeste woon- en werklocaties komen normale-  en hoogbegaafde kinderen met ASS niet tot hun recht. Als bestuur zetten wij ons in om faciliteiten en locaties voor deze doelgroep van de grond te krijgen.

Bestuur stichting Autisme Campus

Geesje Duursma (Voorzitter - secretaris)
Simon Soet (Penningmeester)

Projectleiders Campus@Wurk:
Tom de Boer
Eef Bruinsma
Karin Lanenga


Manager Autisme Campus:
Kirsten Adema


Voor vragen: info@autismecampus.nl

Tijdlijn/gerealiseerd:
 

Media & nieuws

Initiatief Campus@Wurk door de Provincie gehonoreerd
Persbericht subsidie Provincie 5 juli 2018 

Nieuwe Campus@Wurk biedt kansen voor ASS Talenten
Artikel Friesch Dagblad 17 april 2018

Mentoring bijeenkomst voor mentoren over autisme op maandag 16 april 2018 in Leeuwarden. 
Lees hier meer over deze bijeenkomst

Inschrijven voor Matrix Lyceum Drachten kan!
Meer weten klik hier voor site van Singelland & RENN4 voor informatie

Bestuurslid Geesje Duursma wint de Vrouw in de Media Award 2017 
Omrop Fryslân 8 februari 2018

De stichting is, als mede initiatiefnemer, blij met positieve media aandacht voor Matrix Lyceum in Drachten.
Artikel Leeuwarder Courant 16 januari 2018 

Mede op initiatief van de Autisme Campus, start Scauting in januari 2018 dagbesteding vanuit verenigingsgebouw de Stryp in Burgum.
Artikel Actief 25 oktober 2017

Singelland start Lyceum (havo/vwo) voor jongeren met autisme!
Artikel Leeuwarder Courant 24 juli 2017

Bestuurslid Geesje Duursma geridderd in de Orde van Oranje Nassau 
Artikel Leeuwarder Courant 27 april 2017

Het wordt tijd voor passend onderwijs voor jongeren met autisme en havo/vwo niveau!
Artikel Bianca Bijlsma Friesch Dagblad 25 maart 2017

Symposium Autismewerkt  d.d. 22 november 2016 zeer geslaagd.
Klik hier voor (beeld)verslag

In het Friesch Dagblad van 12 december 2015 stond een uitgebreid interview met Geesje Duursma, een van de initiatiefnemers van de autisme campus. Het interview kunt u hier op groot formaat downloaden.Geesje Duursma is ook geïnterviewd voor Podium.TV
In het programma Puur Noord (aflevering 28 - 16 oktober 2015) mocht ze meer vertellen over de plannen in Garyp. De aflevering kunt u hier bekijken. 


Geesje Duursma gaf op 17 september een TEDx talk over autisme voor TEDx Fryslân. De belangrijke boodschap van haar verhaal is dat wij als maatschappij ons ook aan moeten passen aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en een goede leefomgeving voor hen moeten creëren zodat zij meer zichzelf kunnen zijn.

Over autisme

Ongeveer 190000 mensen in Nederland hebben autisme. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt. Dit heeft voordelen maar ook nadelen. Mensen met autisme zijn goudeerlijk en hebben veel oog voor detail, maar ze hebben ook moeite met sociale interacties en kunnen details moeilijk verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor zijn ze eigenlijk de hele dag aan het puzzelen. Analytisch zijn ze sterk en ze werken hard. Vaak hebben ze een beperkt aantal interesses of activiteiten, maar hier gaan ze wel helemaal in op.

Autisme Spectrum Stoornissen
Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende groepen stoornissen binnen het autismespectrum: het klassiek autisme, het syndroom van Asperger, de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven (PDD-NOS), het syndroom van RETT en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. In het nieuwe handboek voor psychiaters, DSM-5, wordt er echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de 5 eerder genoemde stoornissen, maar worden ze allemaal Autisme Spectrum Stoornissen genoemd (ASS). De term spectrum geeft hierbij duidelijk aan dat autisme er in heel veel verschillende soorten is. Iedereen met autisme is anders en verdient daarom een behandeling op maat.

 

Contact


Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, stel uw vraag via het onderstaande formulier.