Leren, werken en wonen

Van één naar meerdere locaties

De stichting autisme campus is bijna 2 jaar bezig met het realiseren van haar plannen voor een autisme campus. Vergaderen, subsidies werven, kijken bij andere initiatieven (o.a. Papagenohuis) en praten met experts. Het idee om helemaal zelf onroerend goed te ontwikkelen met concept is door de hoge investering en ontwikkelingen in zorgland niet als zelfstandige stichting te realiseren. De stichting zoekt daarom de samenwerking met andere professionele partijen om haar doelen te realiseren.

Onderwijs
Passend onderwijs is, in het bijzonder voor jongeren met autisme met een gemiddeld tot hoog (HAVO/VWO) niveau, slecht tot niet beschikbaar. Vaak hebben onderwijsinstellingen te weinig kennis en mogelijkheden om deze kinderen een passende leerplek te bieden. Ook in het mbo lopen leerlingen tegen problemen aan. Er komen niet één maar twee scholen!
 
Per 1 september 2017 is het Matrix Lyceym in Drachten gestart (Singelland). Een havo/vwo voor jongeren met autisme in Drachten. Er is gestart met een kleine groep, vanaf begin 2018 kunnen ook nieuwe leerlingen worden aangemeld
Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 16 januari 2018
Klik hier voor artikel in Friesch Dagblad van 2 september 2017
Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 24 juli 2017

Werk
Met een diploma op zak door naar passend werk is nog niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met ASS. De grote uitdaging is dat ASS’ers niet overprikkeld en overvraagd raken, maar wel werk doen op hun niveau. Inpakwerk of sorteren is niet passend voor iemand met een HBO werk en denkniveau. De autismecampus wil begeleiden naar pass

Wonenend werk en ook werk bieden op de campus zelf. ICT is een logische invulling, maar het kan ook in de sfeer van administratie, (web)winkel, horeca (theetuin en catering) en logistiek. Per 2 januari 2018 is www.scauting.nl een project gestart voor dagbesteding in Burgum (zie in de media) . Voor meer informatie www.scauting.nl

Werk & Leren
Per 1 oktober 2018 wil de stichting autisme campus starten met Campus@Wurk een project voor verbinding tussen bedrijfsleven/vacatures op het gebied van ICT en studenten met autisme. Lees hier meer over opzet.

Vaak hebben mensen met autisme hun leven lang ondersteuning nodig. Voor jeugd en volwassenen met autisme is het meestal een zoektocht om een passende woonvorm te vinden. De stichting heeft als ambitie een woonvorm met 24-uurs begeleiding voor jongeren en appartementen met begeleiding.
Het dorp Garyp heeft onze plannen in een eerder stadium 'omarmd'. De fysieke locatie blijkt vooraleerst financieel niet haalbaar. Wij zoeken partijen die het woontraject willen opzetten.


 

bestuur stichting

De Autismecampus is een initiatief van ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij merken dat het bijzonder moeilijk is om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen voor hun kinderen te vinden. Op de meeste scholen is er niet voldoende kennis over autisme en op de meeste woon- en werklocaties komen normale-  en hoogbegaafde kinderen met ASS niet tot hun recht. Als bestuur zetten wij ons in om faciliteiten en locaties voor deze doelgroep van de grond te krijgen.

Bestuur stichting autisme campus

Maroesjka Heerschop (Voorzitter)
Simon Soet (Penningmeester)
Geesje Duursma (Vice voorzitter - secretaris)

voor vragen info@autismecampus.nl

Tijdlijn/gerealiseerd: 

Media & nieuws

Nieuwe Campus@Wurk biedt kansen voor ASS Talenten klik hier voor persbericht

Mentoring bijeenkomst voor mentoren over autisme op maandag 16 april in Leeuwarden Lees hier meer over deze bijeenkomst

Inschrijven voor Matrix Lyceum Drachten kan vanaf 20 maart! Meer weten klik hier voor site van Singelland & RENN4 voor informatie

De stichting is, als mede initiatiefnemer, blij met positieve media aandacht voor Matrix Lyceum in Drachten. Lees hier artikel in Leeuwarder Courant van 16-01-2018 


Bestuurslid Geesje Duursma genomineerd voor Vrouw in de Media Award 2017 http://noordvrouw.nl/blog/2018/01/14/geesje-duursma-wederom-genomineerd-vrouw-media-award/

Het is officieel, per 2 januari start Scauting dagbesteding vanuit verenigingsgebouw de Stryp in Burgum. Lees hier artikel Actief d.d. 25 oktober 2017

Stichting autisme campus is een samenwerking aangegaan met www.scauting.nl . Per 1 januari 2018 start er dagbesteding in Burgum. Ook is er een vacature voor de locatie in Burgum klik hier

Singelland start Lyceum (havo/vwo) voor jongeren met autisme! Klik hier voor artikel Leeuwarder Courant 24 juli 2017

Bestuurslid Geesje Duursma geridderd in de Orde van Oranje Nassau klik hier voor artikel Leeuwarder Courant

Het wordt tijd voor passend onderwijs voor jongeren met autisme en havo/vwo niveau! Friesch Dagblad zaterdag 25 maart 2017 klik hier voor artikel Bianca Bijlsma

Symposium Autismewerkt  d.d. 22 november j.l. zeer geslaagd. Klik hier voor (beeld)verslag
?
Autismecampus gaat samenwerking aan met Scauting uit Hoogeveen klik hier voor nieuwsitem

School schrijft autistisch kind te vroeg af! Ruim 3000 kinderen met autisme gaan niet naar school.
Klik hier voor artikel in Trouw van 13 juni 2016

?Pleinschool Helder, Eindhoven
 
Afgelopen donderdag, 28 januari, zijn we als stichting Autisme Campus en betrokkenen uit de zorg, gemeente en onderwijs, afgereisd naar de Pleinschool Helder in Eindhoven.
 
Pleinschool Helder is een kleinschalige havo/vwo school voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte (bijvoorbeeld AD(H)D, ASS). De school valt niet onder het speciaal voortgezet onderwijs, maar binnen het reguliere onderwijs. Zelf omschrijven ze het als:
Regulier maar dan anders: Helder.
 
De school is opgericht in 2006 en begonnen als een project vanuit de gemeente. Aanleiding hiervoor was het aantal kinderen in Eindhoven en omstreken dat niet naar school ging of dreigde uit te vallen. Veel van deze thuiszitters hadden een autismespectrumstoornis. Er werd gestart met een groep van 9 leerlingen. Leerkrachten werden ‘ingevlogen’ vanuit het reguliere onderwijs. Algauw werd het leerlingen aantal groter. De school kreeg vooral te maken met  ‘instromers’; kinderen die vastliepen in het reguliere onderwijs. Het systeem van ‘invliegen van leerkrachten’ bleek niet een ideale formule te zijn. Deze factoren maakten dat Pleinschool Helder inmiddels een zelfstandige school geworden is voor havo/vwo leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.
 
Op dit moment zitten er rond de 130 leerlingen op de school. Inhoudelijk is de lesstof en het tempo gelijk aan andere scholen. De wijze waarop de lesstof wordt aangeboden, de benadering van leerlingen en de instelling van het onderwijsteam verschilt wel met die van andere scholen. Er is veel structuur en duidelijkheid. De klassen bestaan uit zo’n 15 leerlingen. Iedere klas begint en eindigt elke schooldag bij de klassenmentor. De leerlingen worden intensief begeleid door de leerkrachten en er is veel contact met ouders over bijvoorbeeld privéomstandigheden, boosheid en verdriet. De informatie wordt door de mentor met het volledige team gedeeld, zodat iedereen op de hoogte is. Nieuwe leerkrachten worden intensief begeleid en volgen een speciaal opleidingstraject om zo voldoende capaciteiten te bezitten om leerlingen te kunnen begeleiden en les te geven.
 
Met bovenstaande heeft de Pleinschool Helder een uniek concept in Nederland. Het is mooi en ontroerend om te zien hoe een heel schoolteam iedere dag vol passie en vanuit hun hart bezig is kinderen een volwaardige onderwijsplek te bieden. Het team is vastberaden de talenten van deze doelgroep tot hun recht te laten komen. De pleinschool Helder is, wat ons betreft, hiermee een voorbeeld van hoe passend onderwijs hoort te zijn. Namelijk: een onderwijsplek gericht op de behoeften en randvoorwaarden die het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
 
De lange reis van Friesland naar Eindhoven was het meer dan waard. Bedankt Pleinschool Helder! Bedankt voor jullie gastvrijheid, tijd en enthousiasme. We zijn geïnspireerd, gemotiveerd en vooral vastbesloten (meer dan we al waren) om onze plannen en ideeën in Friesland van de grond te krijgen.Het initiatief voor het opzetten van de autisme campus heeft al de nodige aandacht in de media gekregen.

In het Friesch Dagblad van 12 december stond een uitgebreid interview met Geesje Duursma, een van de initiatiefnemers van de autisme campus. Het interview kunt u hier op groot formaat downloaden.Geesje Duursma is ook geïnterviewd voor Podium.TV
In het programma Puur Noord (aflevering 28) mocht ze meer vertellen over de plannen in Garyp. De aflevering kunt u hier bekijken. 
Op dinsdag 13 oktober hebben Johan, Anke en Geesje een mooie cheque van De Friesland gekregen. De zorgverzekeraar ondersteunt een aantal goede initiatieven met € 5000 in het kader van het 200-jarig bestaan.
http://www.defriesland200.nl/Geesje Duursma gaf op 17 september een TEDx talk over autisme voor TEDx Fryslân. De belangrijke boodschap van haar verhaal is dat wij als maatschappij ons ook aan moeten passen aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en een goede leefomgeving voor hen moeten creëren zodat zij meer zichzelf kunnen zijn.

Over autisme

Ongeveer 190000 mensen in Nederland hebben autisme. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt. Dit heeft voordelen maar ook nadelen. Mensen met autisme zijn goudeerlijk en hebben veel oog voor detail, maar ze hebben ook moeite met sociale interacties en kunnen details moeilijk verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor zijn ze eigenlijk de hele dag aan het puzzelen. Analytisch zijn ze sterk en ze werken hard. Vaak hebben ze een beperkt aantal interesses of activiteiten, maar hier gaan ze wel helemaal in op.

Autisme Spectrum Stoornissen
Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende groepen stoornissen binnen het autismespectrum: het klassiek autisme, het syndroom van Asperger, de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven (PDD-NOS), het syndroom van RETT en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. In het nieuwe handboek voor psychiaters, DSM-5, wordt er echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de 5 eerder genoemde stoornissen, maar worden ze allemaal Autisme Spectrum Stoornissen genoemd (ASS). De term spectrum geeft hierbij duidelijk aan dat autisme er in heel veel verschillende soorten is. Iedereen met autisme is anders en verdient daarom een behandeling op maat.

Klik hier voor factsheet Campus@wurk

Maatschappelijke businesscase

Op 3 februari 2016 stond er een artikel in het Dagblad van het Noorden over het grote aantal thuiszitters onder leerplichtige kinderen. Het blijkt dat er ook steeds meer kinderen zijn die van hun gemeente niet naar school hoeven omdat ze een ernstige beperking hebben. Dit laat zien dat huidige maatregelen om schooluitval onder kinderen met een stoornis te beperken niet goed werken. Onderwijs op maat is nodig. Het artikel is hier te downloaden.


In het programma 'Vanuit autisme bekeken' werken professionals met en zonder autisme samen. Onlangs is er vanuit het programma een businesscase opgesteld die laat zien wat een levensbrede (of integrale) aanpak oplevert voor mensen met autisme, mensen in hun omgeving en organisaties in het sociaal domein.
Hieronder vindt u een gedeelte van het persbericht. Het complete persbericht kunt u hier downloaden. De businesscase vindt u hier.

Nieuwe aanpak ondersteuning bij autisme bespaart miljoenen per jaar
Meer participatie, meer levensgeluk en forse besparingen. Elke euro die een gemeente investeert in een nieuwe ‘levensbrede aanpak’ bij autisme brengt er vier op. Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase uitgevoerd in opdracht van de werkgroep Vanuit autisme bekeken. Werkgroeplid Aline Saers overhandigt het rapport vanmiddag tijdens het jubileumcongres van Per Saldo aan staatssecretaris Martin van Rijn en Jan van Zanen, voorzitter van de VNG. Ook wordt het rapport door mensen met autisme in heel het land aangeboden aan raadsleden en wethouders in hun eigen gemeente.
 
In een levensbrede aanpak staat de hulpvraag en situatie van een persoon met autisme centraal. Geen standaard oplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etcetera) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan.

Ruim 6 miljoen euro winst per jaar
De maatschappelijke en financiële effecten van deze nieuwe manier van ondersteunen voor mensen met autisme zijn doorgerekend in de maatschappelijke businesscase. Hieruit blijkt dat de levensbrede aanpak een gemeente met 100.000 inwoners ruim 6 miljoen euro per jaar oplevert. De besparingen ontstaan vooral doordat mensen die het risico lopen om uit te vallen, ‘binnenboord’ blijven op hun werk of in het onderwijs. Kosten voor zorg, dagbesteding en uitkeringen worden hierdoor voorkomen. Het levensgeluk van (naasten van) inwoners met autisme neemt toe door minder schooluitval, uithuisplaatsing, crisisopvang en burn-outs. Mensen doen weer mee in de maatschappij en houden de regie over hun eigen leven. De maatschappelijke businesscase laat ook zien hoe benodigde investeringen door de ene partij, winst opleveren bij de andere partij. Het vraagt om goede samenwerking tussen onderwijs, gemeente, werkgevers en verzekeraars om deze besparingen te realiseren. Een sterke regierol van gemeenten is hierbij essentieel.
 

Contact


Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, stel uw vraag via het onderstaande formulier.