Welkom

Het doel van de stichting Autisme Campus is om een campus op te richten die ondersteuning biedt bij de life-events leren, wonen en werken zodat de jongeren op deze campus en daarna een gelukkig, zinvol en uitdagend leven kunnen leiden.

De Stichting Autismecampus (oktober 2015) is een initiatief van ouders met kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij merken dat het moeilijk is om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen voor hun kinderen te vinden. Het gaat om jongeren met veel talenten die in het dagelijks leven toch tegen beperkingen aanlopen, met name omdat er in het onderwijs (te) weinig kennis is over autisme en ze op de meeste woon- en werklocaties niet tot hun recht komen. Bij de op te richten Campus denkt de stichting aan een terrein waar bewoners, begeleiders en docenten een combinatie vinden van wonen, werken en leren. Tevens fungeert de campus als het expertisecentrum autisme van Friesland. 
De stichting zoekt samenwerking met andere professionele partijen om haar doelen te realiseren.

Levensbrede aanpak
De stichting kiest voor een levensbrede aanpak.
In een levens brede aanpak staan de hulpvraag en situatie van een persoon met autisme centraal. Geen standaardoplossingen, maar precies wat nodig is, niet meer en niet minder. De ondersteuning is integraal over de levensgebieden zorg, werk, onderwijs en vrije tijd en volgt zo het werkelijke leven van de persoon. Ook de omgeving (ouders, collega’s, zorgverleners, onderwijsprofessionals etc.) wordt toegerust om beter met autisme om te kunnen gaan. 

Leren, werken en wonen

Onderwijs
Passend onderwijs is, in het bijzonder voor jongeren met autisme met een gemiddeld tot hoog (HAVO/VWO) niveau, slecht tot niet beschikbaar. Vaak hebben onderwijsinstellingen te weinig kennis en mogelijkheden om deze kinderen een passende leerplek te bieden.
Autisme Campus is mede initiator van een havo/vwo school voor jongeren met autisme: 
het Matrix Lyceum (havo/vwo) in Drachten. Er is in oktober 2017 gestart met een kleine groep van 7 leerlingen, maar vanaf begin 2018 kunnen nieuwe leerlingen worden aangemeld. Op dit moment is dit de enige voorziening in zijn soort in Noord-Nederland.


Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 16 januari 2018
Klik hier voor artikel in Friesch Dagblad van 2 september 2017
Klik hier voor artikel in Leeuwarder Courant van 24 juli 2017Werken en leren
Passend onderwijs voor deze doelgroep is niet alleen in het voortgezet onderwijs een probleem, ook in het mbo/hbo lopen leerlingen tegen problemen aan.
Per 1 oktober 2018 wil de stichting autisme campus starten met Campus@Wurk een project voor verbinding tussen bedrijfsleven/vacatures op het gebied van ICT en studenten met autisme.
Het initiatief wordt met een subsidie ondersteund door de gemeenten Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, de DDFK gemeenten en de Provincie Fryslân. 

 
Lees hier meer over opzet.
Klik hier voor factsheet Campus@wurk


Werken en dagbesteding
Met een diploma op zak door naar passend werk is nog niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met ASS. De grote uitdaging is dat ASS’ers niet overprikkeld en overvraagd raken, maar wel werk doen op hun niveau. Inpakwerk of sorteren is niet passend voor iemand met een HBO werk en denkniveau. De autismecampus wil begeleiden naar passend werk en ook werk bieden op de campus zelf. ICT is een logische invulling, maar het kan ook in de sfeer van administratie, (web)winkel, horeca (theetuin en catering) en logistiek. Per 2 januari 2018 is www.scauting.nl een project gestart voor dagbesteding in Burgum. Voor meer informatie Werken en dagbesteding
Met een diploma op zak door naar passend werk is nog niet een vanzelfsprekendheid voor mensen met ASS. De grote uitdaging is dat ASS’ers niet overprikkeld en overvraagd raken, maar wel werk doen op hun niveau. Inpakwerk of sorteren is niet passend voor iemand met een HBO werk en denkniveau. De autismecampus wil begeleiden naar passend werk en ook werk bieden op de campus zelf. ICT is een logische invulling, maar het kan ook in de sfeer van administratie, (web)winkel, horeca (theetuin en catering) en logistiek. Per 2 januari 2018 is www.scauting.nl een project gestart voor dagbesteding in Burgum. Voor meer informatie http://www.scauting.nl

 


Wonen
Vaak hebben mensen met autisme hun leven lang ondersteuning nodig. Voor jeugd en volwassenen met autisme is het meestal een zoektocht om een passende woonvorm te vinden. De stichting heeft als ambitie een woonvorm met 24-uurs begeleiding voor jongeren en appartementen met begeleiding. 
Op de campus kunnen jongeren/jong volwassenen met Autisme Spectrum Stoornis zelfstandig in een eigen appartement gaan wonen. De appartementen worden van alle gemakken voorzien zodat bewoners in voldoende comfort kunnen wonen. Er komen gemeenschappelijke ruimtes waar bewoners gezamenlijk kunnen eten of kunnen recreëren. Doel is voorbereiden op het zelfstandig wonen buiten de campus.


Expertisecentrum
De autismecampus is een kennis- en expertisecentrum voor jongeren, ouders, bedrijven, scholen en hulpverleners.

 

Bestuur stichting

De Autismecampus is een initiatief van ouders van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Zij merken dat het bijzonder moeilijk is om passend onderwijs, goede leerplekken en geschikte woonvormen voor hun kinderen te vinden. Op de meeste scholen is er niet voldoende kennis over autisme en op de meeste woon- en werklocaties komen normale-  en hoogbegaafde kinderen met ASS niet tot hun recht. Als bestuur zetten wij ons in om faciliteiten en locaties voor deze doelgroep van de grond te krijgen.

Bestuur stichting autisme campus

Maroesjka Heerschop (Voorzitter)
Geesje Duursma (Vice voorzitter - secretaris)
Simon Soet (Penningmeester)

Projectleiders Campus@Wurk:
Tom de Boer
Eef Bruinsmavoor vragen info@autismecampus.nl

Tijdlijn/gerealiseerd:
 

Media & nieuws

Initiatief Campus@Wurk door de Provincie gehonoreerd
Persbericht subsidie Provincie 5 juli 2018 

Nieuwe Campus@Wurk biedt kansen voor ASS Talenten
Artikel Friesch Dagblad 17 april 2018

Mentoring bijeenkomst voor mentoren over autisme op maandag 16 april 2018 in Leeuwarden. 
Lees hier meer over deze bijeenkomst

Inschrijven voor Matrix Lyceum Drachten kan!
Meer weten klik hier voor site van Singelland & RENN4 voor informatie

Bestuurslid Geesje Duursma wint de Vrouw in de Media Award 2017 
Omrop Fryslân 8 februari 2018

De stichting is, als mede initiatiefnemer, blij met positieve media aandacht voor Matrix Lyceum in Drachten.
Artikel Leeuwarder Courant 16 januari 2018 

Mede op initiatief van de Autisme Campus, start Scauting in januari 2018 dagbesteding vanuit verenigingsgebouw de Stryp in Burgum.
Artikel Actief 25 oktober 2017

Singelland start Lyceum (havo/vwo) voor jongeren met autisme!
Artikel Leeuwarder Courant 24 juli 2017

Bestuurslid Geesje Duursma geridderd in de Orde van Oranje Nassau 
Artikel Leeuwarder Courant 27 april 2017

Het wordt tijd voor passend onderwijs voor jongeren met autisme en havo/vwo niveau!
Artikel Bianca Bijlsma Friesch Dagblad 25 maart 2017

Symposium Autismewerkt  d.d. 22 november 2016 zeer geslaagd.
Klik hier voor (beeld)verslag

In het Friesch Dagblad van 12 december 2015 stond een uitgebreid interview met Geesje Duursma, een van de initiatiefnemers van de autisme campus. Het interview kunt u hier op groot formaat downloaden.Geesje Duursma is ook geïnterviewd voor Podium.TV
In het programma Puur Noord (aflevering 28 - 16 oktober 2015) mocht ze meer vertellen over de plannen in Garyp. De aflevering kunt u hier bekijken. 


Geesje Duursma gaf op 17 september een TEDx talk over autisme voor TEDx Fryslân. De belangrijke boodschap van haar verhaal is dat wij als maatschappij ons ook aan moeten passen aan mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en een goede leefomgeving voor hen moeten creëren zodat zij meer zichzelf kunnen zijn.

Over autisme

Ongeveer 190000 mensen in Nederland hebben autisme. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Alles wat mensen met autisme zien, horen en ruiken wordt op een andere manier verwerkt. Dit heeft voordelen maar ook nadelen. Mensen met autisme zijn goudeerlijk en hebben veel oog voor detail, maar ze hebben ook moeite met sociale interacties en kunnen details moeilijk verwerken tot een samenhangend geheel. Hierdoor zijn ze eigenlijk de hele dag aan het puzzelen. Analytisch zijn ze sterk en ze werken hard. Vaak hebben ze een beperkt aantal interesses of activiteiten, maar hier gaan ze wel helemaal in op.

Autisme Spectrum Stoornissen
Voorheen werd er onderscheid gemaakt tussen 5 verschillende groepen stoornissen binnen het autismespectrum: het klassiek autisme, het syndroom van Asperger, de pervasieve ontwikkelingsstoornis niet anders omschreven (PDD-NOS), het syndroom van RETT en de desintegratiestoornis van de kinderleeftijd. In het nieuwe handboek voor psychiaters, DSM-5, wordt er echter geen onderscheid meer gemaakt tussen de 5 eerder genoemde stoornissen, maar worden ze allemaal Autisme Spectrum Stoornissen genoemd (ASS). De term spectrum geeft hierbij duidelijk aan dat autisme er in heel veel verschillende soorten is. Iedereen met autisme is anders en verdient daarom een behandeling op maat.

 

Documenten

Door de Stichting Autisme Campus zijn de volgende documenten opgesteld:

Koepel notitie Autisme Campus, januari 2018
In deze notitie worden de doelstellingen en werkwijze van de Campus beschreven.
Koepelnotitie 


Campus@Wurk, maart 2018
In deze notitie wordt het onderdeel van de Campus beschreven waarbinnen jongeren en jong volwassenen met ASS de mogelijkheid wordt geboden om toegeleid te worden naar een baan in de ICT.
Campus@Wurk

Factsheet - Een overzicht van basisgegevens rond autisme
Factsheet

Tijdlijn - Een overzicht in tijd van activiteiten en nieuwsfeiten van de Autisme Campus
Tijdlijn

Lancering van de plannen Campus@Wurk
Persbericht Campus@Wurk


 

Privacyreglement

Privacyreglement

Contact


Heeft u een vraag of wilt u meer informatie, stel uw vraag via het onderstaande formulier.